Töökuulutused

Riigikantselei

RIIGIKANTSELEI kuulutab välja avaliku konkursi ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PEADIREKTORI ametikoha täitmiseks

Riigikantselei

27.09.2018 - 25.10.2018

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori olulisemaks väljakutseks lähiaastatel on andmekaitse üldmääruse ja direktiivi rakendamise toetamine läbi ettevõtete ja laiema avalikkuse nõustamise ja teavitustegevuse, samuti piiriülene koostöö EL tasandil andmekaitse asutuste vahel üldmääruse rakendamiseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on väga head õigus- ja finantsalased teadmised sh teadmised isikuandmete kaitse õiguslikust regulatsioonist ja infosüsteemist.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjeldus (soovitatavalt europassi CV vormil);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 25.10.2018 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 620 8133 (Justiitsministeerium).

Kõik tööpakkumised

Toetajad

Valdkonna töökuulutused

DERIVCO is looking for a TEST AUTOMATION TEAM LEAD

Derivco Estonia OÜ

17. november 2018

DERIVCO is looking for a QA SPECIALIST

Derivco Estonia OÜ

25. november 2018

DERIVCO is looking for an ANIMATOR

Derivco Estonia OÜ

17. november 2018

Arvamused

Teabevara