IT Sündmused

 • 27.02-01.03.2017


  POSTGRESQL ANDMEBAASIDE ADMINISTREERIMINE

  Koolitus annab detailse ülevaate vabavaralisest PostgreSQL relatsioonilisest andmebaasisüsteemist ja selle praktilisest käitamisest, alustades laiematest kontseptidest ja lõpetades igapäevaselt ettetulevate probleemide hands-on lahendamisega. Käsitletakse andmebaaside ülesseadmist ja versiooniuuendusi, konfiguratsiooni kohandamist, serverisisete protsesside tööd ja seotud komponente, varundamist, high-availabilityt, turvalisuse aspekte, monitooringut ja väliseid laiendusi (extensionid).

  Koolitaja: Kaarel Moppel
  Koolitus toimub: 27.02-01.03.2017
  Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 790.-+km
  Asukoht: Lõõtsa 8, Tallinn – IT Koolituskeskuse OÜ arvutiklassis

  Lisainfo ja registreerimine

 • 27.02-03.03.2017


  PRINCE2 FOUNDATION & PRINCE2 PRACTITIONER KOMBINEERITUD KURSUS

  Koolitus on ka ettevalmistuseks PRINCE2 Foundation ja Practitioner sertifitseerimiseksamiks.

  Koolitusega saate kaasa praktiliste ülesannete kogu, mis abistab teid PRINCE2 Foundation ja Practitioner sertifitseerimiseksamiks, samas kogus on ka enamkasutatavad tegevusjuhised, mida saate käsiraamatuna kasutada ka igapäevases projektijuhtimises.

  Koolituse käigus saate tervikliku ülevaate PRINCE2 projektijuhtimise meetodist, kusjuures meetodit saate kasutada väga erinevate tüüpide projektide puhul. Koolitus käigus käsitletavad harjutuste eesmärk on lähtuvalt õppija projektijuhtimise problemaatikast pakkuda lahendusi ja lähenemisi.

  Koolituse hind sisaldab kahte sertifitseerimiseksamit!

  Koolitus on inglise keeles. Koolituse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 6.

  Koolitaja: David Tomlinson
  Koolitus toimub: 27.02-03.03.2017
  Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 2083.-+km
  Asukoht: Lõõtsa 8, Tallinn – IT Koolituskeskuse OÜ arvutiklassis

  Lisainfo ja registreerimine

 • 02.03-6.04.2017


  PROJEKTIJUHTIMISE KOOLITUSPROGRAMM

  NB! Koolitusprogramm toimub perioodil 02.03-6.04.2017

  Koolitusprogramm annab ülevaate projektide ja projektijuhtimise olemusest ning tutvustab enamlevinud projektiplaneerimise meetodeid. Lisaks on koolitusprogrammi eesmärgiks võimaldada osalejatel omandada teadmised ja oskused kontoritarkvara Microsoft Project 2013 tõhusaks kasutamiseks.

  Koolitaja: Martin Sillaots
  Koolitus toimub: 02.03-06.04.2017

  Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

  Koolitusprogramm koosneb järgnevatest koolitusmoodulitest:


  Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 820.-+km
  Asukoht: Lõõtsa 8, Tallinn – IT Koolituskeskuse OÜ arvutiklassis

  Lisainfo ja registreerimine

 • 03.03.2017


  AGILITY FOR MANAGERS

  Koolitus on inglise keeles. Koolituse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 4.

  Sustainable success of agile software development and lean manufacturing has led to its ap-plication to other business domains and general management. The results achieved cannot be the result of mere marketing of ideas under attractive brand names. Agile software development has often failed notwithstanding of glaring success stories. The difference between successful and failing implementations is in leadership and organiza-tion culture.

  This sickness of working communities is partly responsible of the weakening of the success and economic crises that are part of current daily life.

  Koolitaja: Pentti Virtanen
  Koolitus toimub: 03.03.2017
  Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 690.-+km
  Asukoht: Lõõtsa 8, Tallinn – IT Koolituskeskuse OÜ arvutiklassis

  Lisainfo ja registreerimine

 • 08.-09.03.2017


  POSTGRESQL 9.5

  Koolitus on mõeldud kasutajale, kellel on juba kogemus Linux keskkonnaga, kuid kes soovib täiendada oma teadmisi PostgreSQL andmebaasi käitlemisest Linux keskkonnas. Koolituse läbinu oskab luua PostgreSQL 9.5 andmebaasi Linux keskkonda, seadistada baasseadistusi, piirata sisemisi ja välimisi andmebaasi ühendusi ja luua andmebaasi skeeme ja tabeleid.

  Õppejõud: Marko Praakli
  Koolitus toimub: 08.-09.03.2017
  Koolituse maht: 18 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 350 €
  Asukoht
  : Raja 4C, Tallinn – Eesti Infotehnoloogia Kolledž

  Lisainfo ja registreerimine

 • 09.-10.03.2017


  LEAN IT FOUNDATION

  IT organisatsioonid otsivad pidevalt uusi võimalusi, kuidas tõsta klientide rahulolu, parandada teenuste kvaliteeti ja suurendada ärikasu. Lean IT on lähenemine, mida kasutatakse IT organisatsiooni muutmiseks kliendile orienteerituks, tõhusaks ja läbipaistvalt-arusaadavalt tegutsevaks. Lean IT lähenemist on väga hästi võimalik kasutada efektiivseks kvaliteedi juhtimiseks organisatsioonides, kus juba kasutatakse mingit IT teenuste haldamise metoodikat, nagu näiteks ITIL. Lean IT Foundation kahepäevane koolitus katab kõik olulised teemad Lean IT valdkonda sisse elamiseks.

  Koolitaja: Avo Raup
  Koolitus toimub: 09.-10.03.2017
  Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 750.-+km
  Asukoht: Telliskivi 60A, Tallinn

  Lisainfo ja registreerimine

 • 10.03.2017


  IPv6 INTENSIIVKURSUS

  Koolitus on mõeldud kõigile, kes tahavad omandada või uuendada teadmisi IPv6 kohta. Kursus on eriti mõeldud võrgu- ja serveriadministraatoritele, kellel on vaja seadistada seadmeid kasutama IPv6 võrku. Antud kursus katab IPv6 põhialused ja tutvustab IPv6 naabrituvastuse põhialuseid. Tutvustatakse kuidas seadistada puhast IPv6 võrku ja kuidas seadistada võrku, kus töötavad IPv4 ja IPv6 seadmed koos. Õpetatakse ka IPv6 pakettide marsruutimise põhialuseid. Tähelepanu pööratakse ka IPv6 võrkude turvalisuse aspektidele. Koolitus toimub inglise keeles.

  Õppejõud: Truls Ringkjob
  Koolitus toimub: 10.03.2017
  Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 270 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
  Asukoht
  : Raja 4C, Tallinn – Eesti Infotehnoloogia Kolledž

  Lisainfo ja registreerimine

 • 11.-12.03.2017


  JAVA INTENSIIVKOOLITUS EDASIJÕUDNUTELE

  Sellest koolitusest on oodatud osa võtma Java algkursuse läbinud, vajalikud pole sügavad eelteadmised Javast. Loomulikult ka kõik ülejäänud huvilised. Koolitujad saavad arendada oma programmeerimisalaseid teadmisi ja oskusi ning tutvuda erinevate levinud Java raamistikega. Koolituse käigus harjutatakse kõike läbi praktiliste ülesannete. Uuritakse ning kasutatakse mitmeid levinud Java veebi raamistikke, kuid ei pöörata suuremat tähelepanu veebi iseärasustele.

  Õppejõud: Mikk Mangus
  Koolitus toimub:
  11.03.2017 kell 9.00-18.00,
  12.03.2017 kell 9.00-18.00.
  Koolituse maht: 18 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 370 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
  Asukoht
  : Raja 4C, Tallinn – Eesti Infotehnoloogia Kolledž

  Lisainfo ja registreerimine

 • 16.-17.03.2017


  CERTIFIED SCRUMMASTER

  Scrum on agiilse tarkvaraarendamise metoodika organisatsioonidele, arendajatele ja juhtidele. Scrumi populaarsust võib seletada selle võimega tõsta ja suurendada investeeringult teenitavat tulu ning suutlikkust ühendada juhtkonda ja arendajaid organisatsiooni ärieesmärkide saavutamise nimel. Scrum sisaldab paindlikku raamistikku, mis aitab suurtel meeskondadel hoida tegevuste keskmes eesmärk ning ühiselt teostada püstitatud ülesanded. Koolitus on inglise keeles. Koolituse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 6. Kursusel käinu saab ettevalmistuse sooritada rahvusvahelise sertifikaadi Certified ScrumMaster eksam. Koolituse hind sisaldab eksami sooritamist.

  Koolitaja: Pentti Virtanen
  Koolitus toimub: 16.-17.03.2017
  Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 1150.-+km
  Asukoht: Lõõtsa 8, Tallinn – IT Koolituskeskuse OÜ arvutiklassis

  Lisainfo ja registreerimine

 • 14.-16.03.2017


  MOBIILIRAKENDUSTE ARENDAMINE ANDROID PLATVORMILE

  Android on valdavalt mobiilseadmete (tahvlid, telefonid, kellad, jmt) operatsioonisüsteem. Android on antud vallas turuliider, omades maailmas umbes 85% turuosa. Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, et luua Androidi operatsioonisüsteemile rakendusi, kasutades Java programmeerimiskeelt ja Android Studiot. Koolitusel käsitletakse Androidi kasutajaliidese loomist ja peamiste operatsioonisüsteemi- ning riistvarafunktsionaalsuste kasutamist.

  Õppejõud: Andres Käver
  Koolitus toimub:
  14.03.2017 kell 9.00-17.00,
  16.03.2017 kell 9.00-17.00.
  Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 420 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
  Asukoht
  : Raja 4C, Tallinn – Eesti Infotehnoloogia Kolledž

  Lisainfo ja registreerimine

 • 21.-23.03.2017


  MOBIILIRAKENDUSTE ARENDAMINE iOS/APPLE PLATVORMILE

  iOS on mobiilseadmete (tahvlid, telefonid, kellad) operatsioonisüsteem. iOS on kasutajate arvult teisel kohal, omades maailmas umbes 13% turuosa. Samas korjab iOS/Apple oma väiksema turuosaga kokku 95-100% kogu sektori kasumist - enamik maksujõulisest klientuurist kogu maailmas kasutab iOS seadmeid. Antud koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, et luua iOS operatsioonisüsteemile rakendusi, kasutades Swift 3 programmeerimiskeelt ja Xcode arenduskeskonda. Koolitusel käsitletakse iOS kasutajaliidese loomist ja peamiste operatsioonisüsteemi- ning riistvarafunktsionaalsuste kasutamist.

  Õppejõud: Andres Käver
  Koolitus toimub:
  21.03.2017 kell 9.00-17.00,
  23.03.2017 kell 9.00-17.00
  Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 420 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
  Asukoht
  : Raja 4C, Tallinn – Eesti Infotehnoloogia Kolledž

  Lisainfo ja registreerimine

 • 27.-29.03.2017


  LINUXI ADMINISTREERIMINE EDASIJÕUDNUTELE

  Koolitus on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi Linuxi erinevatest versioonidest. Koolitus on jagatud kaheks osaks, esimeses osas antakse ülevaade administreerimistoimingute automatiseerimisest shelli scriptide abil ja omandatakse ka praktiline scriptimiskogemus. Teises osas tutvutakse sügavuti Linuxi autentimise ja autoriseerimise alamsüsteemiga (PAM), õpitakse konfigureerima võrgupõhiseid autentimisteenuseid (LDAP ja Kerberos) ning konfigureerima tulemüüri reegleid (IPTables).

  Õppejõud: Lauri Võsandi
  Koolitus toimub:
  27.03.2017 kell 9.00-16.30;
  28.03.2017 kell 9.00-16.30;
  29.03.2017 kell 9.00-16.30.
  Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 450 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
  Asukoht
  : Raja 4C, Tallinn – Eesti Infotehnoloogia Kolledž

  Lisainfo ja registreerimine

 • 27.-31.03.2017


  LINUX (UNIX) ALGAJALE

  Koolitusel tutvustame algajale või alustavale süsteemide kasutajale ja haldurile Linuxi põhitõdesid läbi teoreetiliste loengute ning praktiliste käsureal teostatavate harjutuste. Oodatud on IT spetsialistid, kellel puudub varasem Linuxi või UNIXi süsteemi haldamise või kasutamise kogemus või on teadmised lünklikud.

  Õppejõud: Edmund Laugasson
  Koolitus toimub:
  27.03.2017 kell 10.00-16.00;
  28.03.2017 kell 10.00-16.00;
  30.03.2017 kell 10.00-16.00;
  31.03.2017 kell 10.00-16.00.
  Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 360 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
  Asukoht
  : Raja 4C, Tallinn – Eesti Infotehnoloogia Kolledž

  Lisainfo ja registreerimine

 • 03.-07.04.2017


  JAVASCRIPT

  Koolitus on suunatud programmeerijatele, kes soovivad arendada oma oskusi rakenduste loomiseks AngularJS raamistikule. Kui AngularJS 1 raamistikule rakenuste loomiseks piisab vaid JavaScript-i tundmisest, siis AngularJS 2 puhul on asi palju keerulisem. https://angular.io lehel olev “Hello world” rakendus hõlmab endas JavaScript-i projekti ehitamise ja paketihaldussüsteemi kasutamist, moodulite laadimise tööriista kasutamist, mitmete väliste teekide ja TypeScript-i kasutamist jne. Kursusel õpitakse tundma kõike eelpool nimetatut. Iga uue tehnoloogia.

  Õppejõud: Märt Kalmo
  Koolitus toimub:
  03.04.2017 kell 10.00-17.00,
  07.04.2017 kell 10.00-17.00
  Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 325 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
  Asukoht
  : Raja 4C, Tallinn – Eesti Infotehnoloogia Kolledž

  Lisainfo ja registreerimine

 • 04.-06.04.2017


  VEEBRIAKENDUSTE ARENDAMINE ASP.NET CORE PLATVORMIL

  Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, et luua multiplatvormseid veebirakendusi, kasutades C# programmeerimiskeelt, ASP.NET Core ja sellega seotuid raamistikke ja Visual Studiot.

  Õppejõud: Andres Käver
  Koolitus toimub:
  04.04.2017 kell 9.00-17.00,
  06.04.2017 kell 9.00-17.00
  Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi
  Koolituse maksumus: 420 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
  Asukoht
  : Raja 4C, Tallinn – Eesti Infotehnoloogia Kolledž

  Lisainfo ja registreerimine

Toetajad

ITuudised.ee uudiskirjaga liitumine

Valdkonna töökuulutused

Arvamused

Käsi­raamatud