Autorid: Äripäeva eriprojektide ja sisuturunduse üksus [email protected], Kadri Penjam • 3. september 2019

Nähtamatu arendaja, silmapaistvad nutikad lahendused – Krakul

Krakul OÜ on noortest ja ärksatest spetsialistidest koosnev meeskond, kes 2013. aastal alguse saanud mõttest vorminud tänaseks edukalt tegutseva sardsüsteeme arendava ettevõtte. Hetkel kuulub Krakuli tiimi 17 inimest – ning meeskonna laienemise on tinginud just eriilmelised projektid, milles osalemisega avanenud uued globaalsed väljakutsed.

Krakul on algusest peale enda jaoks paika pannud eesmärgid, mille poole püüelda ja miks seda teha. Valdkondi, milles end proovile panna, on olnud seni seinast-seina, mis on tähendanud ühtlasi arenguperspektiive ning liikumist mitmetes suundades.

Krakuli CEO Jaan Hendrik Murumets oli ettevõtte teine töötaja ning tema sõnul on eesmärgiks olnud pakkuda koostööpartneritele vaid parimaid lahendusi ja luua tooteid, mille üle saab tunda uhkust ning mis annavad ühiskonnale lisaväärtust. „Meie huvi ei ole projekti lihtsalt ära teha, vaid uhkusega sellest ka edaspidi rääkida,“ selgitab Murumets.

Usaldusväärne kliendisuhtlus – edu võti

Eelkõige ollakse alltöövõtjad – tegeletakse nii riistvara- kui madala taseme tarkvara suunitlusega. Krakuli meeskonna liikmed on õppinud maailmatasemel ülikoolides, valdavad hästi inglise keelt ning on tehniliselt pädevad. Täna on Krakul justkui nähtamatu firma, mis on oma tegevusega abiks paljudele, aidates välja töötada ärimudeleid, prototüüpe või arendada edasi tehnilisi lahendusi.

Nii nagu on erinevaid ootusi, on seda ka kliente. See tähendab seda, et tuleb osata vastata kliendi vajadustele, juhendada ja suhelda igas etapis – ehk olla kliendi jaoks alati olemas. Hetkel on Krakulil üle 25 kliendi ning teoksil üle 70 projekti.

„Tegeleme tootearendusega ning see töö on reeglina pikaajaline. Ning kuigi projektid ning tooted on erinevad, võtab prototüübi väljatöötamine tavaliselt aega 3-6 kuud, toote lõplik valmimine aga kuni aasta. See sõltub suuresti ka kliendist – on neid, kes tulevad selge visiooniga, millele soovitakse teostust, kuid on ka neid, kes veel isegi täpselt ei tea, mida nad tegelikult tahavad. Siis on meie ülesandeks töötada mõtted läbi, panna paika eesmärk ning kuidas seda saavutada,“ selgitab Murumets.

Tema sõnul on osadel klientidel oma tehniline meeskond olemas ning oodatakse vaid lahendust, millega ise edasi töötada, kuid mõningatel juhtudel vajatakse ka Krakuli-poolset teostust. „Peamine on mõista, et toote väljaarendamine on pikemaajalisem töö. Füüsiline tootearendus versus tarkvaraarendus on muidugi kaks eri asja, kuid samas ühendab neid üks – partnerlussuhe, see tähendab ideed, õppimine ning teostus ja kliendisuhtlus igal sammul. Pikaajalised kliendisuhted on meie jaoks loomulikult üliolulised. Seda nii klientide kui tarnijatega. Usaldus on eelkõige vastastikuse koostöö alus, mis loob suhteid ja seostub ka kaugema tulevikuga,“ lisab ta, tõdedes, et uute projektide väljatöötamine on reeglina mahukas tegevus ning tihti võtab detailide paika panemine isegi rohkem aega kui idee ise. „Vahest on tegemist füüsiliste seadmetega, mille puhul detailid kujunevad välja tegevuse käigus. Eesmärgiks on loovad lahendused, mis võib olla pikem protsess. Vahel juhtub küll nii, et toode on välja arendatud 1 nädalaga, kuid alati ei lähe nii,“ selgitab Murumets, lisades, et teenusearenduse puhul on eesmärgiks muuta olemasolev teenus veelgi mugavamaks, kasumlikumaks ning nutikamaks.

„Meie puhul on kindlasti oluline aspekt see, et juhendame klienti, ning võimalik on pidev otsesuhtlus inseneriga. See hoiab kokku kõigi osapoolte aega ja energiat. Meil on aus kommunikatsioon, mõistame ja abistame ning kui tõesti peaks tarvis minema, siis suuname vajadusel edasi. Samuti peame oluliseks, et projektil oleks laiem kasutegur. Meie endi jaoks tõusevad muude tööde hulgast esile just personaalsed tehnikalahendused - mida keerulisem on projekt, seda huvitavam see meile endile on, sest saame siis ka ennast ise proovile panna,“ lisab Murumets.

Nutikas pudeliavaja – ja muud edasiviivad lahendused

Kui rääkida konkreetsetest toodetest, mille välja töötamise juures Krakuli meeskond osaline olnud, siis üheks markantsemaks näiteks on kindlasti juba viiel mandril kasutusel olev WeCheer.io nutikas õllepudeliavaja.

Esmapilgul ehk küsimusi tekitav projekt – nutikas õllepudeliavaja, mis see veel on – on tegelikult turundus- ja reklaamivaldkonna tipptoode, mille abil saab edukalt määratleda kliendi vajadused ja suunata tarbija käitumist ning sellest lähtuvalt planeerida edasised tegevused.

„Nutikal õllepudeliavajal on tänaseks Aasias juba 3 miljonit kasutajat. Tegemist on baaritöötajatele mõeldud lahendusega, mille puhul annab iga avajaga avatud õllepudel teavet, millist marki jook, kus ja täpsemalt ning millal avati. See annab võimaluse tunda tarbijat, teada, milliseid õllemarke millises piirkonnas ja millal tarbitakse ning planeerida seeläbi turundustegevusi. Andmeid kasutatakse tarbijakäitumise uuringu eesmärgil ning tegemist on hea võimalusega viia tarbijaharjumuste teave kokku planeeritava reklaamiga, levikuga internetis ja päriselus,“ on Murumetsa sõnul tegu tõeliselt innovatiivse lahendusega turul.

Keskkonnasõbralikuma tuleviku nimel üheskoos

Lisaks eelpool nimetatule on Krakul nii praegusel hetkel kui ka juba varem olnud osaline mitmetes projektides, mis kannavad lisaks muule ka keskkonnasõbralikkuse aspekti.

Näiteks ollakse osalised Flydog Marine’i statsionaarsete poide väljatöötamisel. Nende abil on võimalik saada veekogude olukorra analüüsis olulist rolli mängivaid ning meteoroloogia instituudile edastatavaid andmeid – veekogu temperatuur, veetase, õhuniiskus – kätte regulaarselt.

Ühe projekti raames arendati välja võimalus mesitarude juures spetsiaalsete mõõturite abil koguda mitmesuguseid andmeid – kasvõi seda, mitu mesilast on kärjel käinud – mis annab mesinikele vajalikku infot taru elujõulisuse kohta. Põllumehed saavad aga abi seadmetest, millega saab mõõta põldude peal niiskust ning andmed kokku koguda reaalajal. Piirkondades, kus ei ole piisavalt vett, on abiks aga taimede õigel niisutamisel vastavad seadmed.

Ka linnakeskkonnas on Krakul osaline mitmetes projektides. Näiteks veetakse ühiselt projekti Bikeepiga, kellega koos arendatakse välja nutikaid rattaparklaid, mis jäävad Tallinna kesklinnas juba igal pool silma. Täna tegeletakse ka nutikate ülekäigurajamärkidega – kui ülekäigurajal tuvastatakse inimene, annavad nutikad liiklusmärgid LED-värvide ning infrastruktuur-sõiduk suhtluse kaudu autojuhtidele ning ühendatud sõidukitele jalakäija olemasolust märku.

Foto: Jake Farra

Aurèle de Bosset, WECHEER Co-Founder
Külastasin Eestit 2017. aasta alguses, et arutada koostöö võimalikkust Krakuliga. Neid oli sel hetkel meeskonnas 3 ja meid 5. Vaid ühe päevaga suutsime paika panna väga täpse suunitluse ning juba kuu hiljem sai projekt käima lükatud. Oli imetlusväärne, et vaid 3 kuud hiljem istusid kaks Krakuli liiget Vietnamis ning katsetasid valminud prototüüpi (nutikas pudeliavaja andmekogumiseks). Meie koostöö on kestnud tänaseni ning mõlemad ettevõtted on selle aja jooksul kasvanud märgatavalt. Alguses juhtis Krakul projekti, kuid täna töötame üheskoos segatud tiimis (Wecheer & Krakul) ning võib öelda, et meie koostöö on sujunud väga hästi. Mõned Krakuli tugevad küljed: esiteks - meil on alati olnud tunne, et nutikas pudeliavaja on rohkem nende kui meie endi toode. Seda seetõttu, et projekti igas etapis on nad olnud hingega asja juures ning püüdnud meile igati selgeks teha, mida on vaja ja miks ning teostanud selle tõeliselt kiiresti. Töötame ühise tiimina ning nad on olnud korduvalt Vietnamis, toetades nii produkti tootmist kui testimist. Vajadusel on Krakul olnud alati olemas – oleme uskunud neisse ja nemad meisse. Samuti nende paindlikkus ning reaktiivsus – kui on tarvis vaid kahepäevase ette teatamisega lennukisse hüpata ning lennata teisele poole maakera (kuigi püüame selliseid olukordi vältida), siis Krakul on selleks alati valmis. Ning mööda ei saa ka täielikust usaldusest ning pühendumisest – võime Krakulit igas aspektis usaldada, mis tähendab, et saame keskenduda pideva juhendamise asemel põhilisele – et töö saaks tehtud. Nad on näidanud tahet ja võimekust arendada edasi mitte vaid meie toodet, vaid liikunud edasi ka tööspetsiifikas. Arvan, et see on võtmesõna – soov saavutada mitte hea tulemus, vaid parim tulemus.
Kristjan Tiimus, Threod Systems CTO
Threodi Systems ja Krakuli vaheline koostöö sai alguse juba 2013. aastal, kui Threodil tekkis vajadus mehitamata lennuvahendites kasutatavate elektroonika trükkplaatide järele. Esimeseks suuremaks koostööprojektiks oli Kaitseministeeriumi arendustoetuse konkursil edukaks osutunud autopiloodi projekti elektroonika arendus. Threod spetsifitseeris oma vajaduse ning Krakul viis selle ellu, projekteerides trükkplaadid ning organiseerides nende tootmise. Krakul on tänaseni Threodi partner ja projekteerib enamuse Threodi mehitamata õhusüsteemides kasutusel olevatest trükkplaatidest. Näeme Krakulit tugeva partnerina ka tulevikus, sest oleme kõrvalt jälginud, kuidas mõnepealine elektroonikafanaatikute seltskond on kasvanud väga arvestatavaks tegijaks omas valdkonnas. Koostöö on olnud edukas, sest nii Threodi kui ka Krakuli jaoks on olulised valdkonnas kehtivad nõuded ning kvaliteedi tagamine.
Andri Laidre, Flydog Marine CEO & Founder
Meie senine koostöö Krakuliga on olnud produktiivne. Töötame keeruliste seadmete kallal, kus valmis tooteni jõudmiseks kulub mitu aastat. Oleme praegu jõudmas punkti, kus meie kõige keerulisema toote funktsionaalsus hakkab valmis saama. Krakul on aidanud Flydogil arendada mitmeid keskkonna monitoorimise seadmeid, mida oleme müünud nii Eestisse kui välismaale. Hetkel on meil töös üks keerulisema projekt - profileeriv mõõtepoi, mille paigaldamine toimub paari kuu pärast Floridas. Eestis on sarnaseid ettevõtteid väga vähe ja kõigil tööd palju. Väga keeruline on endale pikaaegset koostööpartnerit leida. Mulle tundub, et meie omavahelise koostööni aitas jõuda see, et Krakuli meeskonnale meeldib meie valdkond ja tulevikuvisioon. Koos saame maailma paremaks muuta. Krakul on paari viimase aasta jooksul jõudsasti kasvanud ja arenenud. Meie ettevõtte jaoks on oluline, et Krakuli meeskond näeb meiega koostööd ka tuleviku perspektiivis ja seega saame arendusele läheneda süstemaatiliselt. Tootearendus on pidev protsess ja on hea teada, et meil on partner, keda saame usaldada. Krakuli meeskond on vastutustundlik ja orienteeritud alati sellele, et projekt jõuaks tulemuseni.
Liitu ITuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Indrek KaldITuudised.ee toimetajaTel: 511 1112
Robert PedajaReklaami projektijuhtTel: 5349 9052