Autor: WaveCom • 30. mai 2023

Pilveteenus lihtsustab IT-töökeskkonda ja parandab teenuste kvaliteeti

Pilveteenuste väärtused

Ettevõtted võtavad üha enam kasutusele pilvepõhiseid lahendusi. Gartner ennustab, et aastaks 2025 kasutab 85 protsenti ettevõtetest pilveteenuseid ning juba praegu rakendab 81 protsenti ettevõtetest mitme-pilve-strateegiat või on selle rakendamist planeerimas. Lisaks on juba 67 protsenti ettevõtete infrastruktuurist pilvepõhine.

Aja kokkuhoid on oluline tegur pilvelahenduste rakendamisel, kuna 66 protsenti ettevõtetest rõhutab infrastruktuuriprojektidele kulutatava aja vähenemist. See efektiivsus lihtsustab IT-töökeskkonda ja parandab teenuste kvaliteeti.

Pilvelahenduste kasutuselevõtt on viinud olulise kulude optimeerimiseni. Üha enam ettevõtteid rakendab hübriidpilve strateegiat, mida toetavad pidev innovatsioon, teenuse läbipaistvus, ennustatavus ja reaalajas skaleeritavus. Selle tulemusena kasvab pilve- ja hübriidpilve lahenduste eelis ja kasutus.

VMware pilveplatvorm

VMware Cloud on ülemaailmne ökosüsteem pilveteenuste operaatoritele, mis kasutab VMware’i tehnoloogiat. Seda kasutab umbes 4000 operaatorit 100 riigis, millest umbes 330-l on VMware’i valideeritud Cloud Verified akrediteering.

WaveCom on Eestis ainus VMware Cloud Verified ja Disaster Recovery as a Service’i akrediteeritud teenusepakkuja.

WaveCom Cloud teenus

WaveCom’i VMware Cloud pakub paindlikku, usaldusväärset ja suure jõudlusega andmekeskuse lahendust, mis kaotab vajaduse enda IT serveritaristu järele. See võimaldab luua vajadustele kohandatud lahenduse, alates ühest virtuaalmasinast kuni suurettevõtte IT-infrastruktuurini, mis on jaotatud eri andmekeskustesse.

Meie pilveteenuse valimine vähendab infrastruktuurikulusid, välistab kapitalimahukad investeeringud ja meeskonnakulud, võimaldades kulude prognoosimist, keskendumist põhitegevusele ja kiireid muudatusi.

Meie pilves sisaldub VMware NSX-T, Cloud Director Availability, Tanzu Kubernetes Grid ja Cloud Director, mis rahuldavad vajadusi nagu IaaS, hübriidpilv, PaaS, DRaaS ja varundamine. VMware Sovereign Cloud teenusmudel ühendab pilvandmetöötluse paindlikkuse ja tõhususe täiustatud andmeturbe ning regulatiivse vastavusega, mis on ideaalne tundlikke andmeid käitlevatele üksustele.

Latentsus. WaveCom´i piirkondliku VMware Cloud teenuse peamine eelis on selle lähedus, mis pakub võrreldes ülemaailmsete teenustega oluliselt väiksemat latentsust.

Käideldavus. ISO 27001 sertifitseeritud kõrge käideldavusega andmekeskus ja teenused aitavad vältida planeerimata seisakuid, pakuvad talitluspidevuse kava ja kiiret võimekust selle rakendamiseks.

Risk. Meie VMware’i valideeritud teenused asuvad Eestis, on turvalised ning vastavad infoturbe standarditele. Me toetame andmete suveräänsust, mis tähendab, et kliendi andmed kuuluvad Eesti privaatsus ja andmekaitse seaduste ning juhtimisstruktuuride jurisdiktsiooni alla. Lisaks on kliendi andmed kaitstud tugeva lepingu ja teenusepakkuja vastutusega.

SLA. Mõistame oma võtmeklientide vajadusi ja võtame vastutuse, pakkudes asjakohaseid ja rangeid SLA-tingimusi.

Kompetentsus. WaveCom on VMware pikaajaline Advanced tasemel partner virtualiseeritud teenuste pakkumisel ning VMware Cloud Verified ja Disaster Recovery as a Service akrediteeritud teenusepakkuja.

Meeskond. Meie sertifikaadid on märk meeskonna laialdastest ja ajakohastest teadmistest. Meil on 10 VCP – VMware Certified Professional, 3 VCAP – VMware Certified Advanced Professional ja üks VCIX – VMware Certified Implementation Expert. Meie kliendid saavad suhelda meie ekspertidega otse ja reaalajas.

Paindlikkus ja ühilduvus. Kasutame juhtivaid virtualiseerimisvahendeid VMware keskkonnas. Töökoormused on hõlpsasti teisaldatavad pilve ja sealt välja. Kliendid saavad kasutada oma olemasolevaid tehnilisi oskusi ja vahendeid.

Cloud Director teenuse platvorm

VMware Cloud Director on hübriidpilveplatvorm, mis integreerib erinevaid pilvekeskkondi ja kohapealseid vSphere’il põhinevaid andmekeskusi, pakkudes klientidele paindlikku konfiguratsiooni. Kasutajad saavad kiiresti luua uusi vAppe, virtuaalmasinaid, katalooge ja NSX-i võrguteenuseid. Cloud Director API võimaldab haldustoimingute automatiseerimist ja ühildub Infrastructure as Code’i tarkvara, nagu Ansible ja Terraform.io.

Kasutajatele saab määrata erinevaid privileege, rühmi ja rolle vastavalt nende vajadustele. Platvorm toetab turvalist kahefaktorilist autentimist, kasutades AzureAD, Cisco DUO, RSA SecureID või muid SAML- ja OAuth-põhiseid lahendusi. Selle multisite-funktsioon ühendab erinevaid asukohti, kasutades teenuseid erinevates andmekeskustes, ning see on integreeritud vRealize Operations Tenant Appiga järelevalve ja statistiliste andmete saamiseks.

Täiendavate teenuste hulka kuuluvad integreeritud Veeam pikaajalised varunduslahendused, VMware Tanzu Kubernetes teenusena, S3 pilvesalvestus ning App Launchpad templiitide ja konteinerite haldamiseks.

Infrastruktuur

Meie pilveteenus, mis asub meie Eesti andmekeskuses, töötab kolmel eraldi HPE Synergy 12000 Frame süsteemil, mis tagavad optimaalse kättesaadavuse, kus kõik sõlmed on dubleeritud. Igal süsteemil on kuus topelt toiteallikat, mis on ühendatud erinevate UPS-üksustega, et tagada katkematu töö elektrikatkestuste ajal.

Kasutame HPE Synergy 480 G10 servereid Intel® Xeon® Gold 6142 2,6 GHz protsessoritega ja järgmise põlvkonna NVMe Gen4 salvestussüsteeme, mis suudavad töödelda miljoneid IOPSi. Need süsteemid on ühendatud redundantse 32 Gb FC SAN-võrguga.

Meie VMware vSphere Enterprise Plus tarkvaraliselt määratletud andmekeskus pakub usaldusväärsust, tõhusust ja tugevat turvalisust. WaveCom’i pilveteenus töötab pidevalt, isegi serverite hoolduse ja uuenduste ajal. Virtuaalmasinad viiakse hoolduse ajal automaatselt üle teisele hostserverile, kasutades VMware vMotion’i, ning serveri rikke korral käivitatakse need teistes klastri serverites, vältides andmekaotust.

NSX-T võrguteenused

VMware NSX võrgu virtualiseerimis- ja turvaplatvorm pakub tarkvaral põhinevat andmekeskust (SDDC). Uuendatud NSX-T kasutab GENEVE kapseldamisprotokolli parema latentsuse tagamiseks hajutatud võrkudes ja kahetasandilist marsruutimismudelit madala latentsuse tagamiseks mitme tegevuskohaga võrkudes. NSX-T ühendab võrgu- ja turvafunktsioonid zero trust mudeli võrkude ja teenuste automatiseeritud haldamiseks. Sellel on intelligentne vertikaalne Edge gateway tulemüür ja horisontaalne hajutatud tulemüür. Turvalisuseeskirju saab automaatselt kohaldada kõigile märgistatud pilverakendustele.

NSX-T Edge Gateway võimaldab internetiühenduse jaoks SNAT- ja DNAT-funktsioone, samal ajal kui L2- ja IPSEC VPN-id pakuvad turvalist juurdepääsu. Integreeritud AVI Advanced Load balancer suunab välist liiklust erinevate algoritmide abil.

Meie VMware’i ESXi host-serverid on ühendatud 80 GB võrku, mis on ühendatud dubleeritud Nexus 9300 100 Gbit/s tuumvõrgu lülititega. Cisco ASR 9902 marsruuterid dubleerivad põhivõrku ja tasakaalustavad liiklust. Need asuvad erinevates andmekeskustes ja on ühendatud erinevate transiidipartneritega, nagu Arelion, Cirtic Telecom ja RTIX, 100Gig-i linkidega. Meie võrk on kaitstud DDoS- ja ummistusrünnakute vastu. Samuti on kasutusel Cisco HSRP-protokolli, et tagada katkematu liiklus. Kõigil virtuaalmasinatel on 20 GbE võrguühendus nii Eesti kui ka rahvusvaheliste võrkudega.

Cloud Director Availability

Cloud Director Availability on kasutajasõbralik tööriist varundamiseks, replikatsiooniks, migratsiooniks ja disaster recoveryks, pakkudes kaitset viiruste ja rikete eest. Hallates ja automatiseerides virtuaalmasinate ja vAppide replikatsioone üle andmekeskuste, nii kohalikke pilve ja pilvest pilve.

Availability võimaldab keskkondade taastamist ühe klõpsuga, isegi serveriruumi rikke ajal. See võib laiendada kohapealseid VMware’i süsteeme meie pilve andmekeskusse ja sisaldab L2 VPN-lahendust pilvevõrkude ühendamiseks.

Teenus võimaldab mitmete virtuaalmasinate ja seadmete orkestreeritud taastamis- ja migratsioonitoiminguid. VMware’i tehnoloogia võimaldab replikatsioone meie asukohavälistesse andmekeskustesse kliendi määratud sagedusega. Hädaolukordades muutub offsite-andmekeskus primaarseks andmekeskuseks.

Protsessi taastamiseks saab määrata mitu RPO (taastumispunkti eesmärgi) reeglit. Teises andmekeskuses saab taastada terve andmekeskuse või ühe virtuaalse masina. Funktsioon “Rewind” võimaldab virtuaalmasinate tagasipööramist ajas tagasi. Kui sobiv taastamispunkt on leitud, saab virtuaalmasinat taastada asukohavälises andmekeskuses ja hiljem paigutada tagasi peamisesse andmekeskusesse.

2021. aastal sai AS WaveCom VMware’lt Disaster Recovery as a Service Provider akrediteeringu, mida omab vaid 40 VMware’i partnerit maailmas.

Tanzu Kubernetes klastrid

Ettevõtted, kes otsivad pidevat täiustamist, usaldusväärsust, turvalisust ja kõrget käideldavust, võtavad kasutusele konteineritel põhineva mikroteenuste arhitektuuri ja DevOps-põhimõtted. Need lähenemisviisid koos skaleeritava taristukeskkonnaga toovad kaasa paindlikkuse, tegevuse tõhususe ning tõrgeteta reageerimise häiretele ja klientide muutuvatele vajadustele.

VMware Tanzu Kubernetes on täiustatud infrastructure-as-code teenus mikroteenustel põhinevate klastrite ja rakenduste loomiseks ning haldamiseks. See tagab Kubernetese järjepidevuse erinevates keskkondades ja tsentraliseerib klastrite haldamise. VMware Tanzu Kubernetes Gridiga saavad organisatsioonid ühtse Kubernetes-keskkonna, mis on valmis lõppkasutajate rakenduste ja erinevate ökosüsteemide jaoks.

TKG Standard Runtime on mõeldud lõppkasutajatele ja arendajatele, pakkudes täiustatud funktsioone ja automatiseeritud klastri elutsükli haldamist. See ühtlustab toiminguid, kõrvaldades vajaduse Kubernetes-klastrite jaoks vajalike eriteadmiste järele. Klastri loomise ajal toimuvad kõik olulised sammud automaatselt, sealhulgas võrgu konfigureerimine, turvalisuse seadistamine, koormuse tasakaalustamine ja ressursside eraldamine. NSX platvorm pakub virtuaalsete ruuterite ja tulemüürireeglite haldamiseks kontekstitundlikku turvapoliitikat, tagades tipptasemel võrgu turvalisuse.

Lisateavet Tanzu Kubernetes'i kohta leiate siit.

App Launchpad

App Launchpad, mis on VMware Cloud Director’i featuur, pakub lõppkasutajatele VMware’i valideeritud rakenduste keskkonda. See sisaldab VMware Marketplace’i rakendusi, sealhulgas Bitnami eelkonfigureeritud rakendusi, mille kasutusjuhendid on saadaval Bitnami veebisaidil. See on suunatud arendajatele, võimaldades neil kiiresti käivitada virtuaalmasinaid või Kubernetes konteinerrakendusi.

Kasutajaliideses kuvatakse erinevaid rakendusi, sealhulgas LAMP, Nginx, Tomcat, Node.js, Grafana, Jenkins, RabbitMQ, Cassandra, GitHub, SQL-serverid ja mitmesugused arendajatööriistad. Kasutajad saavad hõlpsasti otsida, valida ja käivitada rakendusi, kohandades selliseid seadistusi nagu asukoht, IP-aadressid, võrguseaded, tulemüürireeglid ja käivitusskriptid.

Konteinerrakendusi saab kasutusele võtta ühendudes Kubernetes klastriga ja kohandades vajadusel YAML-redaktori abil täiustatud seadeid. App Launchpad pakub ka operatsioonisüsteemi malle, millele pääseb ligi Cloud Director Libraries’i lehelt.

Kiire ja skaleeriv S3 teenus

S3 (Simple Storage Service) on veebipõhine pilvesalvestus, mis on tuntud kiiruse ja skaleeritavuse poolest ning pakub taskukohast veebipõhist varundamist ning arhiveerimist. VMware Cloud Director kasutab andmete kättesaadavuse, turvalisuse ja juurdepääsukontrolli haldamiseks Object Storage Extension (OSE). See integreerib S3-liidese, võimaldades kasutajatel salvestada ja hallata objekte Cloud Director veebiliidese, S3 APIde ja failihaldurite kaudu. Kasutajad saavad luua katalooge vAppide, virtuaalmasinate mallide, ISO-failide jne jaoks. OSE (2.2) toetab Kubernetes’i klastrite konfiguratsiooni ja andmete varundamist ja taastamist.

OSE kasutab muudatuste jälgimiseks ja kustutatud objektide taastamiseks versioonimist. Failide versioonimine võrdleb sisu ja metaandmete atribuute kõige hilisema üleslaadimisega. Kliendid saavad kontrollida kasutajate juurdepääsu andmetele bucketite sees, kasutades juurdepääsu rolle ja ACL-i (Access Control Lists).

WaveCom kasutab VMware Cloud Director OSE-d, et pakkuda S3-protokollipõhist salvestusruumi, kasutades 5-sõlmelist kõrge kättesaadavusega ja väga skaleeruvat tarkvaraliselt määratletud salvestussüsteemi (CEPH). See pakub paralleelselt andmete allalaadimise kiirust 1,0-1,5GiB/s ja üleslaadimise kiirust umbes 700 MiB/s. S3-tüüpi teenuse esmane väärtus on taskukohane tasandiline pilvesalvestus, mis tagab tundlike andmete tõhusa salvestamise ilma tarbetu viivituseta. See säilitab koheselt valmisoleva sekundaarse andmesalvestuse ja on kolm korda kuluefektiivsem kui NVMe-salvestus.

Veeam varunduste lahendus

Cloud Directori integreeritud Veeam varunduslahendus on hea meetod hoidmaks andmeid pikemaajaliselt. Cloud Director Availability lahendus, mis kasutab virtuaalmasinate replikeerimiseks VMware vSphere replication tehnoloogiat, pakub efektiivset varukoopiate talletamise perioodiks kuni paar nädalat. Pikemaks perioodiks pakume klientidele kasutamiseks Veeam’i varukoopiate lahendust, kus varukoopiate talletamise ajaline piirang on limiteerimata.

Varundamise ja replikatsiooni kombineerimine suurendab teenuse veatolerantsust. Meie varundussalvestused on nüüd muutumatud, kaitstes lunavara rünnakute, võltsimise või kustutamise eest, takistades varundustoimikute muutmist või eemaldamist kliendi määratud aja jooksul. Me kasutame SSD-varamuid kuni ühe kuu pikkusteks varundusteks ja SSD/SAS-hübriidsalvestusteks pikema aja jooksul. Meie kasutajasõbralik lahendus, mida hallatakse VMware Cloud Director keskkonna kaudu, võimaldab klientidel hõlpsasti hallata oma virtuaalserveri varukoopiaid. Varukoopiaid tehakse perioodiliselt, kasutades “hetkeseisu” lähenemisviisi, mis minimeerib võrgu ja kettamassiivi koormust ning vähendab varundamise tööaega. Kliendid saavad vajaduse korral taastada üksiku faili või terve virtuaalmasina.

WaveCom AS on juhtiv äriteenuste pilveplatvormide pakkuja ja pilveteenuste innovatsiooniliider Eestis. Rohkem kui 22-aastase kogemusega oleme end tõestanud usaldusväärse partnerina ettevõtetele kogu maailmas. Meie missiooniks on pakkuda meelerahu, kaitstes ärikriitilisi andmeid ja pakkudes erakordseid IT-infrastruktuuri hostinguteenuseid.

WaveComis väärtustame innovatsiooni ja kliendirahulolu ning püüdleme olemaks meie valdkonna maailmatasemel teenusepakkuja. Meie tipptasemel andmekeskus, mis valmis 2018. aastal, omab N+2 topoloogiat ning kasutab kaasaegset Schneider Electric ja APC varustust. Järgime TIER 3/4 standardeid, tagades usaldusväärse ja vastupidava infrastruktuuri meie klientidele.

Et veelgi enam näidata meie pühendumust kvaliteedile ja turvalisusele, oleme alates 2018. aastast rakendanud oma andmekeskuse tegevuses ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi. Lisaks on meie andmekeskust ja teenuseid hinnatud ja sertifitseeritud vastavalt ISO 27001:2013 infoturbe standardile alates 2019. aastast.

Meie uuenduslikust andmekeskusest ja pilveteenusest on saanud paljude tehnoloogia-, kindlustus-, finants- ja küberturvalisusega seotud ettevõtete eelistatud valik. Need organisatsioonid saavad kasu meie suure kasutuskindlusega IT-teenustest ja valivad WaveComi meie sertifitseeritud andmekeskuse, täiustatud infrastruktuuri ja ekspertiisi tõttu.

Eesti ettevõttena oleme uhked, et teenindame kliente 87 riigis, pakkudes nende unikaalsetele vajadustele kohandatud terviklahendusi. WaveCom´i puhul võite usaldada meie sertifitseeritud andmekeskust ja teenuseid, mida toetab aastatepikkune tööstuskogemus ja pühendumine tipptasemele.

Võtke meiega juba ühendust, et teada saada, kuidas WaveCom saab teie ettevõttele pakkuda usaldusväärseid, turvalisi ja uuenduslikke IT-infrastruktuuri lahendusi. Tutvuge meie koduleheküljega, kus on väga üksikasjalikud ja põhjalikud tootelehed, mis pakuvad põhjalikku teavet meie pakkumiste kohta

Liitu ITuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Indrek KaldITuudised.ee toimetajaTel: 511 1112
Anne WellsReklaami projektijuhtTel: 5880 7755